М3 College
ЛИЦЕНЗ

M3 College е лицензиран център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение от 2004 г.

Лицензът е издаден от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) към Министерски съвет и гарантира на всички курсисти, че обученията, включени в програмата на M3 College, се провеждат съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания).

След успешното преминаване на крайните изпити и заплащане на първоначално обявените такси, всеки курсист получава сертификат за успешно завършване.

Целта на обученията в M3 College е да отговорят на потребността от бърза и ефективна квалификация и преквалификация. Курсовете са за всички, търсещи знания, умения и практическо обучение в сферата на PR и маркетинг, дигитални комуникации и социални медии. Курсовете са подходящи както за начинаещи, така и за професионалисти, търсещи натрупване на повече практически опит в тази сфера.

М3 College
Курсове